VOORLOPIG PROGRAMMAPRELIMINARY PROGRAMM
(come back and check for updates)

1) (Dirk Veulemans – 8ch. surround)
korte compositie “Algoritme” voor de presentatie-CD van ComAV

2) (Dirk Veulemans – 8ch. surround)
Experimenten surround.

3) (Dirk Veulemans – 8ch. surround)
Merkwaardige 8-kanaals opname van een akoestisch concert.
Remarkable 8-channelrecording of an acoustic concert

4) Ruimte voor andere componisten en geluidskunstenaars.
Joris de Laet

5) (Dirk Veulemans – 8ch. surround))
Sprookje “De Zandman”
Fairy tale “The Sandman”

n – uitnodiging

Iedereen die zelf elektronische muziek maakt, is welkom. Wie niet zelf elektronische muziek componeert maar toch van deze muziek houdt of deze muziek graag wil ontdekken, is eveneens van harte welkom.

Het wordt een informele ontmoeting. Een kwalitatief uitstekende 8-kanaals geluidsinstallatie (surround) zal opgesteld worden.

Afgewerkte composities, maar ook studies, merkwaardige opnames, enz. kunnen er die avond onder de beste omstandigheden gepresenteerd en samen beluisterd worden.

Tevens zal ik de concertversie van mijn compositie “de Zandman” presenteren.

Componist ? Breng uw eigen werk of studie mee om te presenteren of gewoon om eens buiten uw studio op een goede installatie te beluisteren. Over het werk kan een woordje uitleg gegeven worden en er kan door de aanwezigen op gereageerd worden.

Het is wel handig vooraf seintje te geven als je komt via mail: info(at)dirkveulemans.be. Zonder seintje uiteraard ook welkom.

e – invitation

Anyone who makes electronic music himself / herself, is very welcome. Those who do not compose electronic music but do love this music or want to explore it, are very welcome as well.
It’s going to be an informal meeting. An 8 channel sound system (surround) of excellent quality will be set up.

That evening, finished compositions, but also studies, special recordings, etc. can be listened to under the best circumstances.
I will also present the concertversion of my composition “the Sandman”

Composer ? Bring your work or studies with you. Present your music or just enjoy the occasion to listen to it in another circumstance than your own studio. A word of explanation can be given by you and those present, can react.

If you intend to attend this evening, it is handy to send an email to: info(at)dirkveulemans.be in advance. Without notification you are, of course, still very welcome